Български


Тиксо

Тиксо

безцветно:

 - 12/33 - 0,89 лв.

 - 12/10 - 0,39 лв.

 - 25/66 - 2,69 лв.

 - 48/66 - 2,99 лв.

хартиено:

 - 19/20 - 2,49 лв.

 - 25/20 - 3,49 лв.

 - 38/20 - 4,99 лв.

 - 38/25 - 5,29 лв.

двойнозалепящо: 

 - 19/10 - 2,19 лв.

 - 30/10 - 3,99 лв.

 - 48/25 - 5,99 лв.

 ∗Всички цени са в български лева и са с включен ДДС!